مقاله بررسي نقش واسط عرق ملي و ادراک از کيفيت محصول بر قصد خريد کالاي وارداتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۹ در پژوهشنامه مديريت اجرايي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش واسط عرق ملي و ادراک از کيفيت محصول بر قصد خريد کالاي وارداتي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرق ملي
مقاله اثر کشور مبدا
مقاله ادراک از کيفيت کالا
مقاله قصد خريد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كفاش پور آذر
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندي نژاد آفاق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر بر آن است با بررسي نقش عرق ملي و ادراک از کيفيت محصول، در عرصه بازاريابي و رفتار مصرف کننده، به فعالان بخش توليد و واردات ياري رساند. بر اين اساس از طريق تدوين يک الگوي سببي در قالب مدل مسير و با استفاده از روش تحقيق پيمايشي – تحليلي به اجراي تحقيق پرداخته شد. تعداد ۳۱۰ نفر از مشتريان مبلمان مستقر در شهر مشهد نمونه مورد مطالعه را تشکيل داده است. به منظور جمع آوري داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شده و براي پردازش داده ها از نرم افزار SPSS براي شاخص هاي تمرکز و پراکندگي و LISREL براي تحليل روابط مسير استفاده به عمل آمده است. نتايج نشان داد که نقش واسط عرق ملي و ادراک از کيفيت محصول مورد تاييد واقع نشد؛ اما اثر عرق ملي و اداراک از کيفيت محصول بر قصد خريد به تفکيک تاييد گرديد. اين يافته ها حاکي از آنند که ارتقاي عرق ملي و کيفيت محصول توليد داخلي از نقشي تعيين کننده در مصرف کالاهاي داخلي توسط خريداران برخوردار است و مانع از گرايش به مصرف کالاهاي مشابه خارجي مي شود.