مقاله بررسي نقش وسايل نقليه سنگين در تصادفات جاده اي مورد مطالعه: محور هراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۵۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش وسايل نقليه سنگين در تصادفات جاده اي مورد مطالعه: محور هراز
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصادفات جاده اي
مقاله وسايل نقليه سنگين
مقاله معادن مصالح ساختماني
مقاله ايمني و محور هراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دعاگويان داوود
جناب آقای / سرکار خانم: توانگر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي نقش وسايل نقليه سنگين در تصادفات جاده اي محور هراز و ارايه راهكارهاي كاهش آن در سال هاي ۸۷-۱۳۸۵، در راستاي پاسخگويي به يكي از مهمترين مسايل تصادفات جاده اي محور هراز به عنوان يكي از شاهراه هاي استان مازندران به پايتخت صورت گرفته است زيرا آمارهاي موجود بيان گر آن است كه وسايل نقليه سنگين يكي از عوامل اصلي وقوع تصادفات در اين محور بوده ليكن تاكنون پژوهش علمي در اين رابطه انجام نگرفته است. اين تحقيق با روش پيمايشي و بهره گيري از دو جامعه آماري افسران و متخصصان ترافيك و رانندگان وسايل نقليه سنگين صورت گرفته و براي جمع آوري اطلاعات، محقق تلاش كرده كه از ابزار پرسشنامه كه در زمان پايان نامه اعتبار و پايايي آن با آلفاي كرون باخ مورد تاييد قرار گرفته است، استفاده كند. نتايج تحقيق ضمن تاكيد مكرر فرضيه ها بيانگر آن است كه سن، ميزان كارآيي و نوع وسايل نقليه سنگين در تصادفات جاده اي نقش دارند، ايمن نبودن محور هراز در تصادفات جاده اي نقش داشته است، وجود معادن مصالح ساختماني در تصادفات جاده اي نقش دارند، زمان كاري بيش از حد رانندگان در تصادفات جاده اي نقش داشته است. با اين توصيف به منظور كنترل و كاهش تصادفات مربوط به وسايل نقليه سنگين، چند راهكار عملي به عنوان پيشنهاد تحقيق ارايه شده است.