مقاله بررسي نقش گسيل خودبخودي تقويت شده در اورمدولاسيون تقويت کننده هاي فيبر نوري با آلايش اربيوم (EDFA) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش گسيل خودبخودي تقويت شده در اورمدولاسيون تقويت کننده هاي فيبر نوري با آلايش اربيوم (EDFA)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اورمدولاسيون
مقاله تقويت کننده هاي فيبر نوري با آلايش اربيوم (EDFAs)
مقاله گسيل خودبخودي تقويت شده (ASE)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سريري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پرندين فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: كارخانه چي محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله نقش گسيل خودبخودي تقويت شده در مدولاسيون دامنه فرکانس پايين (~KHz) يک سيگنال ديجيتال نوري (overmodulation) در سيستم هاي شامل تقويت کننده هاي فيبر نوري با آلايش اربيوم (EDFAs)، مورد بررسي قرار گرفته است. اين مقاله به بررسي انديس مدولاسيون تابع تبديل پمپ – سيگنال و سيگنال – سيگنال در EDFAs پرداخته است. در مدل هاي ديناميکي که تاکنون براي اورمدولاسيون EDFAs ارايه شده است، از گسيل خودبخودي تقويت شده صرف نظر شده است. که در مدل تحليلي ارايه شده در اين مقاله، به اين پديده توجه شده، و مدلي تحليلي جهت بررسي آن ارايه شده است. و در انتها نتايج دو شبيه سازي، که يکي مربوط به حالتي است که در آن از ASE صرف نظر شده است و ديگري مربوط به حالتي است که ASE درنظر گرفته شده است، با هم مقايسه شده است و از آن نتيجه گيري شده است.