مقاله بررسي نماد براق در مکتب هاي هرات و تبريز (۲) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در نقش مايه از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نماد براق در مکتب هاي هرات و تبريز (۲)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نماد
مقاله معراج پيامبر
مقاله براق
مقاله نگارگري هرات
مقاله نگارگري تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: گرشاسبي فخر محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسطوره، دريچه اي به تجربه هاي ماورايي است، تجربه هايي که فراسوي استدلال عقلي مي نشيند. بنابراين، بهترين بستر براي بيان تجربيات عميق انسان در برقراري ارتباط با مبدا هستي است، زيرا، تجربياتي ژرف مانند معراج حضرت پيامبر، به استدلال هاي منطقي تمکين نمي کنند. حيوانات ترکيبي در دنياي اساطير نقشي مهم ايفا مي کنند و براق – مرکب حضرت پيامبر در شب معراج – در ميان حيوانات ترکيبي اساطيري، نمونه اي نادر به عنوان واسطه تحقق تجربه هاي ماورايي انسان است و مفاهيم نمادين بسياري را در خود نهفته دارد.
مضمون معراج حضرت پيامبر از دوره ايلخاني مورد اقبال هنرمندان واقع شد و در دوران تيموري و صفوي شاهکارهايي در اين زمينه آفريده شدند. در اين مقاله نمونه هايي از براق در نگاره هاي دو مکتب مورد مقايسه قرار گرفته است. هنرمندان با در نظر داشتن روايات و آثار ادبي و بهره گيري از سنت هاي تصويري مکتب مربوط و خلاقيت خود به ترسيم براق همت گماشته اند. براق در نگارگري هرات گاه زيبايي صرف و گاهي شکوه را به نمايش مي گذارد و هنرمند در نگارگري تبريز زيبايي و شکوه را با هم مي آميزد و در وجود براق عرضه مي کند.