مقاله بررسي نماي باليني و آزمايشگاهي عفونت ادراري در كودكان بستري در بيمارستان رازي كرمانشاه (سال ۸۴-۱۳۸۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۱۱ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي نماي باليني و آزمايشگاهي عفونت ادراري در كودكان بستري در بيمارستان رازي كرمانشاه (سال ۸۴-۱۳۸۰)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت مجاري ادراري
مقاله VCUG
مقاله سونوگرافي
مقاله سيستيت
مقاله پيلونفريت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدزاده سيدابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: وزيريان شمس
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: عفونت مجاري ادراري (UTI)، شايع ترين بيماري دستگاه ادراري و دومين عفونت شايع در كودكان است. هدف از مطالعه حاضر، تعيين نماي باليني و آ‍زمايشگاه عفونت ادراري در كودكان بستري در بيمارستان رازي كرمانشاه طي سال هاي ۱۳۸۰-۸۴ بود.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي، پرونده هاي ۴۶۲ بيمار مبتلا به UTI از سال ۱۳۸۰-۸۴ بررسي و اطلاعات استخراج شده در چك ليست هاي مربوطه ثبت گرديد. UTI به صورت آناليز ادراري فعال همراه كشت ادراري مثبت يا آناليز ادراري غيرفعال با علايم باليني مشخص و كشت ادراري مثبت تعريف شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss(13) تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: ۶۶ درصد بيماران مونث بودند. در ۲۶٫۷ درصد همراهي UTI و رفلاكس مثانه به حالب ديده شد.
Ecol، پروتئوس و كلبسيلا به ترتيب ۵۳، ۵ و ۴ درصد عوامل پاتوژن UTI را تشكيل مي دادند. تب، شايع ترين يافته باليني بود (%۴۸) و در ۱۱ مورد، يك عفونت همراه با UTI وجود داشت كه گاستروانتريت با ۴۵ مورد، شايع ترين عفونت همراه بود. پيوري در ۸۰ درصد موارد و هماچوري در ۲۵ درصد موارد آناليز ادراري مبتلايان گزارش گرديد. در ۲۵ درصد بيماران UTI راجعه ديده شد و شايع ترين فصل ابتلا به UTI، تابستان بود ۷۹ (%۳۲) درصد به رژيم درماني آمپي سيلين- جنتامايسين پاسخ مناسب دادند و در ۱۳٫۸ درصد بيماران درمان با سفترياكسون، نتيجه مطلوب داشت.
نتيجه گيري: بررسي آناليز ادراري در هر كودك تبدار زير ۲ سال براي رد UTI ضروري است. وجود پيوري در آناليز ادراري، با حساسيت بالايي ابتلا به UTI را تاييد مي كند. درمان آمپي سيلين- جنتامايسين، پروتكل مناسبي براي درمان UTI است.