مقاله بررسي نوسازي و بهسازي بافت فرسوده محله شهيد خوب بخت (تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات شهر ايراني اسلامي از صفحه ۵۹ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي نوسازي و بهسازي بافت فرسوده محله شهيد خوب بخت (تهران)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوسازي
مقاله بهسازي
مقاله بافت فرسوده
مقاله محله شهيد خوب بخت
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاصفري عارف
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي نژاد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمايي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري سيدامير
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري خليل آباد حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر تهران، به عنوان يک کلان شهر و هم به عنوان مركز كشور، از عملكردهاي گوناگوني برخوردار است . نوسازي و مداخله در بافت مركزي اين شهر، بسيار مخاطره آميز، زمان بر، پيچيده و حساس است. اين موضوع در دو دهه اخير مورد توجه برنامه ريزان و طراحان شهري قرار گرفته است . مداخله در بافت فرسوده شهر تهران، مسير بهسازي و نوسازي آن را فراهم مي سازد و با اجراي يك پروژه نوسازي يا بهسازي در گوشه اي از اين بافت، موجب سرايت امواج نوسازي و بهسازي به ساير قسمت هاي بافت مي شود.
هدف از تهيه اين مقاله، ارايه «راهبردهاي بهسازي و نوسازي در بافت فرسوده محله شهيد خوب بخت» بوده که با روش نوصيفي-تحليلي انجام گرفته است . در اين تحقيق، اطلاعات مورد نظر به صورت، مشاهده، تصويربرداري، تهيه نقشه هاي ضروري، تکميل پرسشنامه خانوار و کالبدي جمع آوري گرديد و براي تحليل آنها، از مدل SWOT استفاده شده است. يافته ها و نتايج بدست آمده، بيانگر اين مطلب است كه نقش عوامل بيروني در بهسازي و نوسازي بافت فرسوده اين محله، بيشتر و شديدتر از نقش عوامل موجود در درون محله مذکور است.