مقاله بررسي نوسان پذيري اقليمي در شمال شرق ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۱۸ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي نوسان پذيري اقليمي در شمال شرق ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روند
مقاله دما
مقاله رطوبت
مقاله بارش
مقاله سرعت باد
مقاله وقايع حدي اقليمي
مقاله پوشش ابري اسمان
مقاله تبخير-تعرق مرجع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنايان اول محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوسانات اقليمي در يک منطقه اثرات شديدي بر منابع آب و خاک مي گذارد. بدين منظور در اين مطالعه روند تغييرات سري زماني سالانه و فصلي با استفاده از آزمون من-کندال و حداقل مربعات خطا بررسي گرديد. اين پارامتر ها که مستقيم يا غير مسقيم بر نوسانات اقليمي شمال شرق کشور تاثير مي گذارند عبارت بودند از: دما (کمينه، بيشينه و متوسط)، رطوبت نسبي (کمينه، بيشينه و متوسط)، بارش، سرعت باد، وقايع حدي (تعداد روزهاي همراه با بارش، تعداد روزهاي همراه با بارش ۱۰ ميلي متر و بيشتر، تعداد روزهاي با دماي بيشينه بيش از ۳۰ درجه سانتي گراد، تعداد روزهاي با دماي کمينه ۴- درجه سانتي گراد و کمتر، تعداد روزهاي با ديد ۲ کيلومتر و کمتر، تعداد روزهاي همراه با طوفان رعد و برق، برف و گرد و خاک، دامنه دما) و پوشش ابري آسمان (تعداد روزهاي داراي آسمان صاف، نيمه ابري و ابري) و تبخير- تعرق مرجع (محاسبه شده با روش فائو – پنمن – مانتيث). نتايج اين مطالعه نشان داد که به عنوان مثال در ايستگاه مشهد به رغم وجود روند افزايشي در دما و روند کاهشي در رطوبت، هيچ گونه روندي در مجموع بارش سالانه مشاهده نمي گردد. همچنين روند افزايشي تعداد روزهاي داراي آسمان صاف و روند کاهشي تعداد روزهاي ابري در کليه ايستگاه ها به جز ايستگاه مشهد مشاهده مي گردد.