مقاله بررسي نوستالژي در شعر حميد مصدق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در متن پژوهي ادبي (زبان و ادب پارسي) از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نوستالژي در شعر حميد مصدق
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حميد مصدق
مقاله شعر
مقاله حسرت گذشته
مقاله نوستالژي فردي
مقاله نوستالژي جمعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: کوليوند فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مباحث مطرح در روان شناسي «نوستالژي» است که ارتباطي قوي با حافظه و خاطره دارد. حسرت گذشته هاي شيرين و تقابل زمان حال با اين گذشته، نوستالژي ناميده مي شود. مفهوم نوستالژي، تاريخي به قدمت هبوط حضرت آدم (ع) دارد و از ديرباز، درون مايه بسياري از آثار ادبي را به خود اختصاص داده است. حميد مصدق نيز از جمله شاعران معاصر است که حسرت گذشته هاي خوش از دست رفته، در شعرش به صورتي برجسته ديده مي شود. نوستالژي در شعر مصدق، بيش از همه در عاشقانه هايش و به صورت فردي نمود مي يابد. از سوي ديگر، نوستالژي جمعي را در سروده هاي سياسي – اجتماعي اين شاعر و در يادکردش از روزگار حاکميت دادگري، آزادي و امنيت و همچنين، در حسرت به دوران زندگي آدم (ع) در بهشت و آرزوي بازگشت به دوران نخستين بشر و روزگار دوري از آلودگي و ناپاکي، مي توان ديد. مقاله حاضر بر آن است تا به بررسي نمودهاي نوستالژي در سروده هاي اين شاعر بپردازد.