مقاله بررسي نوع مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در دانش حسابداري از صفحه ۷۵ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسي نوع مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقلام تعهدي اختياري
مقاله کشف مديريت سود
مقاله مديريت سود فرصت طلبانه
مقاله مديريت سود کارا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهارمقدم مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: علي کوهي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق با آزمون رابطه بين مديريت سود و سودآوري آتي، کارا يا فرصت طلبانه بودن عمل مديريت سود، مورد بررسي قرار گرفته است. اقلام تعهدي اختياري به مثابه بهترين شاخص سنجش مديريت سود در نظر گرفته شده و با مقايسه الگوهاي مختلف کشف مديريت سود، بهترين الگو براي اندازه گيري مديريت سود انتخاب و در آزمون فرضيه تحقيق استفاده شده است. همچنين سودآوري آتي با استفاده از هر يک از سه متغير جريان هاي وجه نقد عملياتي آتي، سود خالص عاري از اقلام تعهدي اختياري آتي و تغيير در درآمدهاي آتي اندازه گيري شده است. فرضيه تحقيق با استفاده از داده هاي تجمعي و سالانه با بکارگيري اطلاعات ۶۳ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال هاي ۱۳۸۲-۱۳۸۷ مورد آزمون قرار گرفته است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، مديريت سود به کارايي گرايش دارد.