مقاله بررسي نيازهاي اطلاعاتي و رفتار اطلاع يابي پژوهشگران فناوري نانو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي نيازهاي اطلاعاتي و رفتار اطلاع يابي پژوهشگران فناوري نانو
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نياز اطلاعاتي
مقاله منابع اطلاعاتي،اطلاع يابي
مقاله جستجوي اطلاعات
مقاله فناوري نانو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهربان جوبني سحر
جناب آقای / سرکار خانم: حسومي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: کوچکي ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي نيازهاي اطلاعاتي و رفتار اطلاع يابي پژوهشگران فناوري نانو مي باشد. روش تحقيق توصيفي پيمايشي است و داده ها، از طريق پرسش نامه اي گردآوري شد که روايايي آن به شيوه روايي محتوا بر اساس نظر افراد صاحب نظر و پايايي آن از طريق محاسبه آلفاي کرانباخ با نرافزار (a=0.914) spss تاييد شد. جامعه مورد مطالعه شامل ۱۲۲۵ نفر از پژوهشگران در سطح کشور مي باشند؛ که از ميان آنها ۲۹۱ نفر از طريق جدول کرجسي و مورگان به روش خوشه اي انتخاب شدند. از مجموع پرسش نامه هاي توزيع شده (۵۰۰ عدد)، ۲۴۳ پرسش نامه معادل ۸۴ درصد جامعه نمونه برگشت داده شد. براي تحليل آماري از نرم افزار SPSS و نرم افزار اکسل استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که در بين منابع رسمي اطلاعات، ۶۹٫۷ درصد پژوهشگران از مقالات بسيار زياد، و ۵۸٫۸ درصد آنها از مجلات الکترونيکي بسيار زياد و از کتابشناسي ها کم استفاده مي کنند. شکل مطلوب اطلاعات پژوهشگران منابع الکترونيکي مي باشد. انگيزه آنها در استفاده از اطلاعات انجام طرح هاي تحقيقاتي و به روز کردن اطلاعات تخصصي مي باشد. زبان منابع مورد نياز آنها انگليسي مي باشد. براي به دست آوردن اطلاعات علمي بيشتر به مراکز دانشگاهي مراجعه مي کنند. از مهم ترين موانع دستيابي به منابع از نظر پژوهشگران فناوري نانو عدم اشتراک منابع توسط مراکز مربوطه و مناسب نبودن سرويس دهي اينترنتي مي باشد.