مقاله بررسي نيازهاي مسكن با توجه به تغييرات ساختار جمعيتي در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي نيازهاي مسكن با توجه به تغييرات ساختار جمعيتي در شهر تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار جمعيت
مقاله تراكم ساختماني
مقاله تقاضاي مسكن
مقاله عرضه مسكن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: اوتادي طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي ارتباط بين تغييرات ساختار جمعيت بدون تغيير متناظر در ميزان كمي آن، با تقاضاي مسكن و در نهايت تراكم ساختماني مورد نياز مي پردازد. در برنامه ريزي توسعه شهري به منظور پيش بيني نياز به انواع كاربري ها و خدمات عمومي به ميزان افزايش جمعيت توجه شده و كمتر به ويژگي هاي ساختار جمعيتي توجه مي شود در نتيجه برنامه ريزي جهت تامين مسكن دستخوش نگرشي يك بعدي به مسايل جمعيت شناختي و ارتباط آن با مساله تقاضاي مسكن مي گردد. تعميم جمعيت كلي و استنتاج از آن براي پيش بيني مسكن مورد نياز مي تواند زمينه ساز كاستي هايي در جهت تامين مسكن باشد. در اين پژوهش كه به بررسي تحولات جمعيت و تقاضاي مسكن در شهر تهران پرداخته، رابطه بين تغيير ساختار جمعيت- تغييرات بعد خانوار و در نتيجه تعداد خانوار- با تراكم ساختماني مورد نياز به شرط ثبات ساير پارامترهاي تاثيرگذار بر روي تراكم ساختماني مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه ورود متولدين سال هاي ۱۳۶۲-۱۳۵۸ به متقاضيان مسكن حتي با عدم تغيير در تعداد جمعيت ساكن در شهر تهران تقاضاي مسكن و در نتيجه تراكم ساختماني مورد نياز اين شهر را دستخوش تغييرات عمده و قابل توجهي كرده است. بنابراين جهت برنامه ريزي و تعيين تراكم مورد نياز يك شهر تنها نمي توان به بررسي تغييرات كمي جمعيت اكتفا نمود و مي بايست نگاهي همه جانبه به مساله جمعيت و تغييرات آن داشت.