مقاله بررسي نيازهاي منابع انساني برنامه پنجم توسعه: رويکردي آينده پژوهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۳۴۵ تا ۳۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي نيازهاي منابع انساني برنامه پنجم توسعه: رويکردي آينده پژوهي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي منابع انساني
مقاله برنامه پنجم توسعه
مقاله آينده پژوهي
مقاله سناريوپردازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي جعفري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سلماني داوود
جناب آقای / سرکار خانم: رادمند محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منابع انساني با ارزش ترين سرمايه هر کشور محسوب شده و محور توسعه به شمار مي آيد. بنابراين براي تحقق رشد و توسعه کشور نياز به برنامه ريزي دقيق براي اين سرمايه ارزشمند وجود دارد. از اين رو در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه کشور، بحث برنامه ريزي منابع انساني براي تحقق اهداف سند چشم انداز ملي مطرح مي شود. از آنجا که کشور در معرض تغييرات سريع محيطي قرار گرفته و با توجه به تغييرات آتي، مساله اصلي تحقيق حاضر اين است که براي تضمين روند توسعه، نيازهاي منابع انساني اين برنامه شناسايي و بر اساس آن، برنامه ريزي مناسبي صورت گيرد. اين مقاله با استفاده از روش «آينده پژوهي» به طراحي چند سناريو براي شرايط آتي کشور پرداخته و با نظرسنجي از خبرگان، دو سناريوي محتمل تر شناسايي شده و بر اساس آن، نيازهاي منابع انساني در برنامه پنجم توسعه مورد بررسي قرار گرفته است.