مقاله بررسي نگرش دانشجويان دانشکده هاي دندانپزشکي شهر تهران نسبت به رفتارهاي بهداشت دهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۲۲۳ تا ۲۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش دانشجويان دانشکده هاي دندانپزشکي شهر تهران نسبت به رفتارهاي بهداشت دهان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان دندانپزشکي
مقاله نگرش کادر سلامت
مقاله آموزش دندانپزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خامي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قديمي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع هادي
جناب آقای / سرکار خانم: رباني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: وجود نيروي کار دندانپزشکي آگاه و داراي نگرش مثبت لازمه موفقيت استراتژي هاي ارتقاي سلامت دهان جامعه است. هدف اين مطالعه، بررسي نگرش دانشجويان دندانپزشکي شهر تهران در خصوص رفتارهاي بهداشت دهان و عوامل موثر بر آن بر اساس پرسشنامه مي باشد.
روش بررسي: در يک مطالعه مقطعي، پرسشنامه Hiroshima University-Dental Behavioral Inventory (HU-DBI) به زبان فارسي ترجمه و اصلاحات لازم براي افزايش روايي و پايايي برگردان نسخه فارسي آن انجام شد. پرسشنامه بين دانشجويان ترم هاي شش و ده دانشکده هاي دندانپزشکي شهر تهران توزيع و بلافاصله جمع آوري گرديد. از آزمونهاي آماري Chi-Square و مدل Regression Logistic براي تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: در اين مطالعه مقطعي در مجموع دويست دانشجو شرکت کردند. تعداد دختران موافق با عبارت «توجه به حضور رسوبات چسبنده بر روي دندان» و «تميز کردن دندانها بدون خمير دندان» کمتر از پسران موافق (به ترتيب ۰٫۰۴ و p.v=0.06 و در مورد «عدم تحمل دست دندان در دوران پيري» بيشتر از پسران موافق بود (p.v=0.015) تعداد موافقان با «نديدن آموزش حرفه اي در مورد مسواک زدن» در دانشگاه تهران نسبت به دو دانشگاه ديگر بيشتر بود (P=0.032)، اما در مورد «استفاده از مواد رنگ زا» و «استفاده از مسواک با موهاي سخت» تعداد موافقان در دانشگاه شهيدبهشتي بيشتر بود (به ترتيب <0.001 و p.v=0.074). تفاوتهاي مرتبط با مقطع تحصيلي دانشجويان نيز در نگرش آنان يافت شد.
نتيجه گيري: نگرش پيشگيري دانشجويان دندانپزشکي با جنسيت و مقطع تحصيلي آنان ارتباط دارد. بايد در آموزش دندانپزشکي بر پيشگيري بيشتر تاکيد شود تا تاثير عوامل زمينه اي و دانشکده اي برطرف گردد.