مقاله بررسي نگرش مديران بانک هاي خصوصي ايران نسبت به سنجش سودآوري مشتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز) از صفحه ۲۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش مديران بانک هاي خصوصي ايران نسبت به سنجش سودآوري مشتري
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجش سودآوري مشتري
مقاله هزينه يابي بر مبناي فعاليت
مقاله بانک
مقاله نگرش مديران بانک هاي خصوصي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ملااحمد سليم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه «مشتري گرايي» در سازمان ها به يک استراتژي تبديل شده است، بنابراين داشتن اطلاعات در مورد مشتري اهميت زيادي دارد. از جمله اطلاعات مهم، سودآوري مشتري است كه حسابداري مديريت با ابزارهاي سنجش سودآوري مشتري،  آن را اندازه گيري مي کند.
فلسفه طراحي نظام سنجش سودآوري مشتريان، مهم دانستن سود متفاوتي است كه هر ريال درآمد حاصل از ارتباط با مشتري هاي مختلف، ايجاد مي نمايد. سيستم ياد شده در شرکت هاي خدماتي، به ويژه بانک ها نيز كاربرد دارد.
هدف اين پژوهش، بررسي وضعيت موجود سنجش سودآوري مشتري در بانک هاي خصوصي ايران و نگرش مديران اين گونه بانک ها، نسبت به سنجش سودآوري مشتري است.
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه در بانك هاي خصوصي ايران، سيستم سنجش سودآوري مشتري توسعه نيافته است ولي، مديران اين قبيل بانك ها نسبت به برقراري و توسعه اين سيستم، ديدگاه مثبتي دارند و معتقدند كه اطلاعات مربوط به سودآوري مشتري در تصميم هاي آنها درباره اعطاي وام به مشتريان، تعيين بهاي تسهيلات اعطايي، برقراري يا حذف رابطه با مشتريان، قيمت گذاري خدمات ارايه شده به مشتري و استراتژي هاي بازاريابي تاثير دارد.