مقاله بررسي نگرش مديران واحدهاي توليدي استان چهارمحال و بختياري نسبت به سودمندي اطلاعات حسابداري صنعتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۹۳ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش مديران واحدهاي توليدي استان چهارمحال و بختياري نسبت به سودمندي اطلاعات حسابداري صنعتي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسابداري صنعتي
مقاله گرايش اقلام بهاي تمام شده
مقاله هزينه يابي تفاضلي
مقاله بودجه جامع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در كشورهاي توسعه يافته، عموما به سيستم هاي حسابداري صنعتي توجه زيادي مي گردد و مديران واحدهاي تجاري در فرايند تصميم گيري هاي خود به اطلاعات ارايه شده توسط سيستم مذكور توجه كامل مي نمايند زيرا فرايند وجود رقابت باعث مي گردد كه مديران مجبور به توجه به دو عامل قيمت و كيفيت كالاهاي توليد شده داشته باشند تا از اين طريق امكان موفقيت در بازار رقابتي براي آن ها حاصل شود. اين تحقيق در صدد پاسخگويي با اين سوال است كه آيا مديران واحدهاي توليدي در استان چهار محال و بختياري نيز به اطلاعات حسابداري صنعتي توجه و عنايت مي نمايند.
تحقيق حاضر، تحقيقي كاربردي از نوع توصيفي – پيمايشي است كه براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز تحقيق از پرسشنامه استفاده شده است. هدف از اين تحقيق بررسي ميزان سودمندي اطلاعات حسابداري صنعتي در فرايند تصميم گيري مديران استان چهارمحال و بختياري مي باشد.
به منظور محدود نمودن جامعه آماري صرفا به بررسي ديدگاه مديران صنايع استان چهارمحال و بختياري در اين زمينه پرداخته شد. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد اطلاعات سيستم حسابداري صنعتي مورد توجه مديران بوده و نيازهاي اطلاعاتي آن ها را تامين مي نمايد.