مقاله بررسي نگرش مردم نسبت به احزاب سياسي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش مردم نسبت به احزاب سياسي در ايران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احزاب سياسي
مقاله آگاهي سياسي
مقاله انتخابات
مقاله رسانه هاي گروهي
مقاله قدرت سياسي
مقاله گرايش سياسي
مقاله نظام سياسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي اشرف السادات
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي شبکلايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: نجف زاده مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر برگرفته از پژوهشي است که در تابستان ۱۳۸۷ در مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با هدف بررسي ميزان آگاهي و گرايش سياسي مردم به احزاب و گروه هاي سياسي در ايران، انجام شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد: بيش از ۵۸ درصد مردم از طريق صدا و سيما از عملکرد و برنامه هاي احزاب و گروه هاي سياسي کشور آگاه مي شوند.
نگرش مردم به احزاب، متاثر از کارکرد آنهاست چنان که از يک سو، ۵۶ درصد مردم وجود احزاب را باعث افزايش آگاهي سياسي در جامعه مي دانند و از سوي ديگر، ۵۶٫۳ درصد پاسخگويان معتقدند که احزاب تنها در پي منافع گروهي و جناحي هستند.
۷۶٫۸ درصد مردم عملکرد مثبت احزاب را در رشد آنها موثر مي دانند.