مقاله بررسي نگرش و عكس العمل افراد نسبت به دريافت پيامك هاي تبليغاتي در عصر فن آوري اطلاعات و ارتباطات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت فناوري اطلاعات از صفحه ۵۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش و عكس العمل افراد نسبت به دريافت پيامك هاي تبليغاتي در عصر فن آوري اطلاعات و ارتباطات
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيامک تبليغاتي
مقاله تبليغات موبايلي
مقاله نگرش نسبت به تبليغات موبايلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سياوشي مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: عابدين بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از موضوعاتي كه در عصر فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)، در حوزه بازاريابي مطرح شده است، تبليغات از طريق تلفن همراه است كه هنوز شناخت چنداني درباره آن وجود ندارد. در اين مقاله سعي شده است با بررسي نگرش و عكس العمل ۵۸۸ نفر از مصرف كنندگان نسبت به دريافت پيامك هاي تبليغاتي، به اين موضوع پرداخته شود. تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطلاعات از نوع توصيفي- پيمايشي است. با استفاده از يك پرسشنامه، نگرش افراد نمونه كه به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شده بودند، مورد بررسي قرار گرفت. براي آزمون فرضيات تحقيق از آزمون t و كاي اسكوير پيرسون استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهند كه ديدگاه كاربران تلفن همراه نسبت به پيامك هاي تبليغاتي تا حدودي مثبت است. اين نتيجه در مقايسه با نتايج بسياري از تحقيقات انجام شده در ساير كشورها كه خلاف اين عقيده را دارند، قابل توجه است. نويسندگان اين مقاله، معتقدند شايد بتوان اين نتيجه را به نوظهور بودن اين رسانه در ايران نسبت داد.