مقاله بررسي هاله هاي دگرساني – كاني زايي و الگوي پراكندگي مس، موليبدن، طلا و نقره در كانسار مس پورفيري ميدوك، شهربابك، كرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي هاله هاي دگرساني – كاني زايي و الگوي پراكندگي مس، موليبدن، طلا و نقره در كانسار مس پورفيري ميدوك، شهربابك، كرمان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دگرساني
مقاله كاني زايي
مقاله پورفيري
مقاله ميدوك و كرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پور نادر
جناب آقای / سرکار خانم: آفتابي علي جان
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانسار مس پورفيري ميدوک در استان کرمان و در ۸۵ کيلومتري معدن مس پورفيري سرچشمه واقع است. اين کانسار در درون سنگ هاي آتشفشاني ائوسن با ترکيب آندزيت – بازالت قرار گرفته است. کاني زايي نوع پورفيري همراه با دو توده نفوذي پورفيري کلسيمي – قليايي (پورفيري P1 و ميدوک پورفيري) به سن ميوسن رخ داده است. پنج هاله دگرساني اوليه در اين کانسار شناسايي شده است. پتاسيک غني از مگنتيت، پتاسيک، پتاسيک – فيليک، فيليک و پروپيليتيک. مرحله اصلي کاني زايي شامل کالکوپيريت همراه با انيدريت و مگنتيت در زون دگرساني پتاسيک و بيشترين شدت کاني زايي همراه با توده نفوذي ميدوک پورفيري است. سه نوع بيوتيت مختلف: ماگمايي، ماگمايي متاثر از سيالات گرمابي و ثانويه در کانسار ميدوک حضور دارد. بيوتيت هاي ماگمايي متاثر از سيالات گرمابي و ثانويه مقادير XMg بيشتري نسبت به بيوتيت هاي ماگمايي دارند. مقدار XMg اين بيوتيت ها با مقادير Mg/Ti, Si, Al, Mg, K همبستگي مثبت و با مقادير Al* Ti, Fe, Na, Ti همبستگي منفي نشان مي دهند. تغييرات مس، طلا، نقره و موليبدن تابع نوع رگه ها، هاله دگرساني و منطقه کاني زايي است. ذخيره کانسار ميدوک در حدود ۱۷۰ ميليون تن با عيار ميانگين مس (۰٫۸۲ درصد)، موليبدن (۰٫۰۰۷ درصد)، طلا (۸۲ ppb) و نقره  (1.8 ppm)است. مقادير بالاي موليبدن و طلا به ترتيب در زون کاني زايي فروشست – اکسيدي، سولفيدي غني شده، هاله دگرساني پتاسيک – فيليک و فيليک ديده مي شود. يک ضريب همبستگي مثبت قوي بين مس و طلا در زون دگرساني پتاسيک غني از مگنتيت و پتاسيک وجود دارد. بر اساس مطالعات کاني شناسي، سنگ شناسي، هاله هاي دگرساني و مقادير فلزات با ارزش، کانسار مس پورفيري ميدوک مشابه کانسارهاي مس پورفيري نوع حاشيه قاره اي است.