مقاله بررسي هايپراوريسمي در کودکان چاق و ارتباط بين هايپراوريسمي و فاکتورهاي مرتبط با چاقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۲۶۲ تا ۲۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي هايپراوريسمي در کودکان چاق و ارتباط بين هايپراوريسمي و فاکتورهاي مرتبط با چاقي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپراوريسمي
مقاله چاقي
مقاله کليرانس اسيداوريک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالح پور شاداب
جناب آقای / سرکار خانم: روزرخ محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورنصيري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: نريمان شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اخيرا چاقي و عوارض آن (نظير آنچه در بزرگسالان ديده مي شود) به سرعت در حال افزايش است. مشخص شده که بالا بودن اسيداوريک ادرار مي تواند ناشي از توليد بيشتر آن در بدن باشد. در برخي بزرگسالان چاق علت آن ناشي از کاهش دفع ادراري اسيداوريک دانسته شده.
هدف اين مطالعه بررسي مکانيزم هيپراوريسمي در کودکان چاق و ارتباط بين هيپراوريسمي و عوامل مرتبط با چاقي مي باشد.
روش کار: ۷۵ کودک مبتلا به چاقي شديد (۴۲ پسر و ۳۳ دختر) مورد مطالعه قرار گرفتند و با ۳۰ کودک غير چاق (۲۰ پسر و ۱۰ دختر) مقايسه شدند. لپتين، چربي هاي سرم، آنزيم هاي کبد، اسيداوريک و کراتينين خون و همچنين اسيداوريک و کراتينين ۲۴ ساعته ادرار در هر کودک اندازه گيري شد و کليرانس اسيداوريک محاسبه گرديد.
يافته ها: جمعيت در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفتند. سطح اسيداوريک سرم (UA) در کودکان چاق به مراتب بالاتر از کودکان گروه کنترل بود اما اسيداوريک ادرار (U-UA)، کليرانس اسيداوريک (Cua/Ccr FEUA, (CUA) 100 = Fractiontal excretion of uric acid) در کودکان چاق کمتر از کودکان گروه کنترل بود. پايين بودن غلظت اسيداوريک ادرار (U-UA) در کودکان چاق نشانگر آن است که بالا بودن اسيداوريک خون ايشان به علت افزايش دريافت غذاهايي که مولد اسيداوريک هستند نمي باشد. بين اسيداوريک و نسبت «سن بر وزن» ارتباط معني داري وجود دارد و با بالا رفتن سن و وزن اين ارتباط قوي تر مي شود.
نتيجه گيري: هيپراوريسمي در کودکان چاق عمدتا ناشي از کاهش کليرانس کليوي اسيداوريک است نه به دليل  افزايش توليد آن در بدن و اين هيپراوريسمي با بالارفتن سن و افزايش چاقي که تشديد مي شود.