مقاله بررسي هاي تجربي و عددي پارامترهاي موثر در يک روش جديد هيدروفرمينگ ورق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي هاي تجربي و عددي پارامترهاي موثر در يک روش جديد هيدروفرمينگ ورق
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکل دهي فلزات
مقاله کشش عميق
مقاله هيدروفرمينگ ورق
مقاله شبيه سازي اجزاي محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: مستاجران حميد
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي عبدالحميد
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني پور سيدجمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير، روش هاي مختلف هيدروفرمينگ ورق هاي فلزي از سوي محققان ارايه شده است. اين روش ها، علي رغم داشتن مزاياي بسيار، محدوديت هايي نيز دارند. از سوي نگارندگان اين مقاله نيز قبلا يک روش جديد هيدروفرمينگ ارايه شده است. در روش ارايه شده در اين مقاله از يک صفحه پلي يورتاني به منظور کنترل نيروي ورقگير و کاهش چروکيدگي در ناحيه فلنج استفاده مي شود. پارامترهاي موثر، نظير پيش بشکه اي کردن و فشار شکل دهي، به صورت تجربي و شبيه سازي اجزاي محدود مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شده که شکل دهي در قالب جديد هيدروفرمينگ در مقايسه با روش هاي ديگر هيدروفرمينگ به فشار سيال بسيار پايين تري نياز دارد. به همين دليل، پيش بشکه اي کردن تاثير چنداني بر توزيع ضخامت محصول ندارد. همچنين، نشان داده شده که با افزايش فشار شکل دهي، ضخامت بحراني از ناحيه سر سنبه به ناحيه ديواره قطعه انتقال پيدا مي کند. همچنين، تاثير اصطکاک بين سنبه و ورق به صورت شبيه سازي مورد بررسي قرار گرفت و نشان داده شد که افزايش اصطکاک سبب بهبود توزيع ضخامت در فرايند کشش عميق مي شود.