مقاله بررسي هاي ريزساختاري منطقه زراب، جنوب استان کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۲۵۹ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي هاي ريزساختاري منطقه زراب، جنوب استان کرمان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه دگرگوني
مقاله سنندج-سيرجان
مقاله ريزساختارها
مقاله تحليل واتنش
مقاله رابطه دگرگوني-دگرشکلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايرانمنش فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي بافتي امير
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: پوركرماني محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه زراب در جنوب شهرستان بافت واقع در استان کرمان در حاشيه شمالي پهنه سنندج-سيرجان قرار دارد. بررسي هاي سنگ شناسي نشان مي دهند که درجه دگرگوني در سنگ هاي اين منطقه در حد رخساره شيست سبز و شامل سنگ هاي اُرتوگينس، انواع شيست ها و مرمر مي باشد. در واحد هاي سنگي فوق ساختار هاي جرياني به خصوص در مرمرها ديده مي شوند. بررسي هاي ريزساختاري تنوعي از ساخت هاي ميکروسکوپي، از قبيل ساختارهاي S-C، ساختار هاي d وs و پولک ماهي ها، در تمامي واحدها به خصوص در ميکاشيست ها با جهت تنش برشي راستگرد را نشان مي دهند. مقادير کشيدگي هاي واتنشي در سه مقطع عمود بر هم از نمونه هاي جهت دار، به موازات سطح شيستوزيته، حالت بيضوي کشيده دارند. در بررسي صحرايي اثبات گرديد، که راندگي هاي منطقه به صورت راستگرد (هم جهت با برش ريزساختارها)، با روند، با جهت لغزش يکسان و بدون فرسايش سطوح گسلي مي باشند. تفاوت در نوع دگرشکلي گسلش (دگرشکلي شکننده) با شاخص هاي برش (دگرشکلي شکل پذير) عملکرد دو فاز دگرشکلي و ناهم زماني شکل گيري آن ها نسبت به يکديگر را نشان مي دهد.