مقاله بررسي هاي فلورستيک و جغرافياي گياهي حوضه آبخيز تنگ بن بهبهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۳۷ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي هاي فلورستيک و جغرافياي گياهي حوضه آبخيز تنگ بن بهبهان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جغرافياي گياهي
مقاله عناصر رويشي
مقاله شکل زيستي
مقاله گياهان اندميک و نادر
مقاله حوضه تنگ بن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضايي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: ترنيان فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: پاي رنج جهانبخش
جناب آقای / سرکار خانم: ديفرخش معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوضه آبخيز تنگ بن در شهرستان بهبهان و در جنوب شرقي استان خوزستان واقع است. اين حوضه از نظر جغرافياي گياهي در محدوده رويشي منطقه ايران توراني (بخش جنگلي زاگرس) و منطقه رويشي سوداني جاي دارد. قرار گرفتن اين حوضه در محدوده گذر منطقه ايران توراني به سوداني، آن را از نظر جغرافياي گياهي در موقعيتي خاص قرار داده است. فلور و پوشش گياهي اين حوضه در سال هاي ۸۶-۱۳۸۵ بررسي شد. گونه هاي نادر و آندميك اين حوضه مشخص و اثرهاي متقابل مناطق رويشي مذكور در آن بررسي شد. به طور كلي ۲۰۲ گونه از ۴۶ تيره گياهي جمع آوري و شناسايي شد كه از ميان گونه هاي شناسايي شده ۱۶ گونه اندميك و ۴ گونه نادر بودند. نتايج نشان داد ۷/۳۴ درصد عناصر شناسايي شده از عناصر رويشي ايران توراني، ۶۱/۶ درصد از عناصر سوداني و ۷/۸ درصد نيز از عناصر مشترك ايران توراني و سوداني بودند. با وجود فاصله بين محدوده مورد بررسي و منطقه رويشي مديترانه اي، سهم عناصر مديترانه اي از گونه هاي شناسايي شده 5.1 درصد بود. عناصر مشترك ايران توراني و مديترانه اي نيز ۳۵/۱۷ درصد عناصر شناسايي شده را به خود اختصاص دادند. بررسي شكل زيستي گونه ها نشان داد كه با وجود تيپ هاي جنگلي در حوضه، فانروفيت ها ۹/۷ درصد شكل زيستي و تروفيت ها و کامفيت ها به ترتيب با ۵۸٫۹ و 6.0 درصد بيشترين و كمترين درصد شكل زيستي را دارا بودند.