مقاله بررسي هاي ژئوشيمي و راديوايزوتوپي براي تعيين خاستگاه آپاتيت در ذخاير آهن و آپاتيت منطقه معدني بافق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۴۰۹ تا ۴۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي هاي ژئوشيمي و راديوايزوتوپي براي تعيين خاستگاه آپاتيت در ذخاير آهن و آپاتيت منطقه معدني بافق
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانسارهاي آهن آپاتيت
مقاله منطقه معدني بافق
مقاله ژئوشيمي
مقاله عناصر نادرخاکي
مقاله بررسي هاي راديوايزوتوپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تراب محمدفرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ذخاير آهن  آپاتيت منطقه معدني بافق حاوي مقادير بالايي از عناصر نادر خاکي بوده و همراه با دگرساني گسترده در سنگ ديواره ناشي از فرآيندهاي گسترده گرمابي در کامبرين زيرين شکل گرفته است. ژئوشيمي آپاتيت و عناصر نادر خاکي همراه با بررسي هاي ايزوتوپ هاي راديواکتيو Sm Nd در اين ذخاير نشان مي دهد که آپاتيت موجود در اين ذخاير در اثر فرآيندهاي گرمابي و شسته شدن فسفريت هاي رسوبي هم عصر و يا قديمي تر و نهشته شدن دوباره آن ها به صورت رگه هاي مختلف به همراه ذخاير آهن شکل گرفته است. اين فرآيندهاي گرمابي گسترده در منطقه بافق در اثر نفوذ توده هاي آذرين گرانيتي و به صورت محلي ديوريتي در زمان کامبرين زيرين رخ داده است که باعث کاني سازي هاي گسترده اي از آهن آپاتيت و برخي کاني هاي نادر خاکي همراه با آپاتيت و تشکيل هاله هاي گسترده دگرساني (سديک، پتاسيک) ناشي از بر هم کنش گرمابي ها و سنگ در برگيرنده شده است.