مقاله بررسي هاي کاني شناسي و ژئوشيميايي رودنژيت هاي افيوليت نايين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۸۷ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي هاي کاني شناسي و ژئوشيميايي رودنژيت هاي افيوليت نايين
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افيوليت نايين
مقاله رودنژيت
مقاله رودنژيتي شدن استاتيک
مقاله رودنژيتي شدن ديناميک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: نقره ييان موسي
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: مكي زاده محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در رودنژيت هاي افيوليت شمال نايين، دو نوع رودنژيتيزاسيون استاتيک و ديناميک مشاهده مي شود. همچنين در رودنژيت هاي استاتيک اين منطقه، دو مرحله ابتدايي و پيشرفته قابل مشاهده مي باشد. در مرحله ابتدايي، به ترتيب کاني هاي اپيدوت، پرهنيت و هيدروگراسولار به خرج پلاژيوکلاز هم زمان با افزايش ميزان کلسيم سيال رودنژيت ساز تبلور يافته اند و در مرحله پيشرفته، کاني زنوتليت به خرج پلاژيوکلاز و کلريت و کلريت منيزيم دار، ترموليت، ديوپسيد ثانويه به خرج پيروکسن هم زمان با افزايش ميزان سيليسيم سيال رودنژيت ساز تبلور يافته اند. در فرآيند رودنژيتي شدن دايک هاي گابروئي منطقه مورد مطالعه، ميزان Ca و OH سنگ افزايش، ميزان K، Al، Na کاهش چشمگير، ميزان Mg, Fe, Mn کاهش جزيي و ميزان Si تقريبا ثابت باقي مي ماند.