مقاله بررسي همبستگي EVA با ROE در ارزيابي عملكرد صنايع شيميايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۶۶ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي همبستگي EVA با ROE در ارزيابي عملكرد صنايع شيميايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش افزوده اقتصادي
مقاله نرخ بازده دارايي ها
مقاله نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
مقاله سود بعداز کسر بهره و ماليات
مقاله سرمايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: ابوجعفري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق سعي شده است که معيارهاي ارزيابي عملکرد با هم مقايسه شوند و معياري که نسبت به بقيه بهتر بوده و جنبه هاي مختلف را در نظر مي گيرد مطرح شود. در بين اين معيارها ارزش افزوده اقتصادي به منظور ايجاد ارزش مطرح شده است. هدف از EVA اندازه گيري افزايش يا از بين رفتن ارزش شرکت و همچنين ارزيابي صحيح عملکرد مديريت مي باشد. EVA کشف جديدي نيست، يک معيار ارزيابي عملکرد است که از تفاوت سود عملياتي بعد از ماليات و هزينه سرمايه به دست مي آيد.
هدف از ROE به عنوان معيار حسابداري، اندازه گيري ميزان بازدهي ايجاد شده براي سهام داران عادي است. معيار ديگري که قبل از اين معيارها مطرح و مورد استفاده قرار مي گرفته، نرخ بازده دارايي ها (ROA) بوده است. بررسي روابط همبستگي بين اين معيار ها از بعضي جهات مفيد مي باشد، به طوري که مي توان از اين روش ها به عنوان جايگزيني به جاي هم استفاده کرد. EVA روش اندازه گيري ارزش اقتصادي (سودآوري)يک کسب و کار بعد از در نظر گرفتن کل هزينه سرمايه مي باشد – هم هزينه بدهي و هم هزينه حقوق صاحبان سهام – اغلب روش هاي سنتي (مبتني بر حسابداري) فقط بدهي را در حساب هاي هزينه قلمداد مي کردند. در اين تحقيق متغير هاي ذکر شده در بازه زماني ۸۱ تا ۸۵ در صنايع شيميايي فعال در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شدند و همبستگي بين اين متغير ها در قالب دو فرضيه، از طريق ضريب همبستگي پيرسون آزمون شدند. نتيجه اين تحقيق حاکي از عدم رابطه معنادار بين معيار ارزش محور(EVA)  و معيار هاي حسابداري محور(ROE,ROA)  مي باشد.