مقاله بررسي همديد انرژي باد در منطقه سيستان (ايستگاه زابل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۱۶۱ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي همديد انرژي باد در منطقه سيستان (ايستگاه زابل)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل همديد
مقاله فشار تراز دريا
مقاله لايه مياني جو
مقاله ارتفاع ژئوپتانسيل
مقاله انرژي باد
مقاله منطقه سيستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گندمكار امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چگونگي توزيع فشار در تراز دريا و ارتفاع خطوط هم  فشار (ارتفاع ژئوپتانسيل) در لايه هاي مختلف جو، بر بسياري از پديده هاي اقليمي و هواشناختي سطح زمين اثر دارد. يکي از پديده هاي اقليمي با اهميت باد است که اثرات قابل توجهي بر ديگر پديده هاي اقليمي دارد و همچنين عامل مهمي در زندگي انسان است و فرصت هايي را در اختيار انسان قرار مي  دهد و همچنين محدوديت هايي را براي زندگي بشر ايجاد مي کند.
در اين پژوهش ابتدا وضعيت آماري ميانگين روزانه وزش باد در ايستگاه زابل مورد بررسي قرار گرفت و رژيم سالانه باد در اين ايستگاه مشخص شد. پس از آن الگوهاي توزيع متوسط فشار روزانه در تراز دريا و همچنين الگوهاي هوا در لايه هاي ۸۵۰، ۷۰۰، ۵۰۰، ۳۰۰ و ۲۵۰ هکتوپاسکال در آسيا و اروپا ترسيم و شناسايي شد و سپس ارتباط بين رژيم باد در زابل با توزيع فشار در تراز دريا و الگوهاي هوا در لايه هاي مختلف جو مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد که بين رژيم باد در ايستگاه زابل و توزيع فشار در سطح زمين و الگوهاي هوا در لايه هاي ۸۵۰، ۷۰۰ و ۵۰۰ هکتوپاسکال ارتباط وجود دارد.