مقاله بررسي همراهي ريفلاکس ادراري با ريفلاکس معدي مروي در شيرخواران مبتلا به عفونت ادراري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۱۹۰ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسي همراهي ريفلاکس ادراري با ريفلاکس معدي مروي در شيرخواران مبتلا به عفونت ادراري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريفلاکس ادراري
مقاله ريفلاکس معدي مروي
مقاله عفونت ادراري
مقاله شيرخوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همت يار معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: دليراني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شرزه يي ستاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: ريفلاکس ادراري بيماري نسبتا شايعي در شيرخواران است. کودکان مبتلا به ريفلاکس ادراري به طور شايع علايم مختلف گوارشي مثل تهوع، استفراغ، بي اشتهايي و کاهش وزن دارند. اين علايم در بيماري هاي گوارشي مثل ريفلاکس معدي مروي نيز مشاهده مي شوند. حدس زده مي شود که برخي کودکان مستعد هر دو ريفلاکس هستند. اين مطالعه به منظور بررسي همراهي ريفلاکس ادراري و ريفلاکس معدي مروي در شيرخواران مبتلا به عفونت ادراري انجام شد.
روش کار: اين مطالعه مقطعي طي يک سال (آبان ۱۳۸۶ تا آبان ۱۳۸۷) بر روي شيرخواران کمتر از يک سال بستري به علت عفونت ادراري در بيمارستان مفيد تهران انجام شد. در اين شيرخواران سيستواورتروگرافي (VCUG) جهت بررسي ريفلاکس ادراري و سونوگرافي معده جهت بررسي ريفلاکس معدي مروي انجام شد. پرسش نامه هايي جهت بررسي متغيرهاي موردنظر تکميل شد. اطلاعات جمع آوري شده با نرم افزار SPSS ver 13 و رسم جداول فراواني و آزمون هاي کاي دو و تي غير وابسته تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: در ۴۳ شيرخوار مبتلا به عفونت ادراري که تحت VCUG و سونوگرافي معده قرار گرفته بودند، شيوع ريفلاکس ادراري %۵۵٫۸، شيوع ريفلاکس معدي مروي %۴۸٫۸ و همراهي اين دو با هم %۳۹٫۵ بود. ارتباط معني دار بين همراهي دو ريفلاکس با هيچ يک از تظاهرات باليني، جنسيت، وزن، نوع ميکروارگانيسم، نوع تغذيه و شدت ريفلاکس مشاهده نشد.
نتيجه گيري: احتمال همراهي ريفلاکس ادراري و ريفلاکس معدي مروي بالاست. بنابراين در صورت ادامه علايمي مثل تهوع، استفراغ، بي اشتهايي، عدم وزن گيري عليرغم درمان در شيرخواران مبتلا به ريفلاکس ادراري، احتمال همراهي ريفلاکس معدي مروي در نظر گرفته شود و بررسي هاي لازم جهت تشخيص و درمان آن صورت گيرد.