مقاله بررسي همزمان ميانگين هندسي قطر ذرات و آهک خاک با استفاده از داده هاي دورسنجي شده (مطالعه موردي: جنوب غربي استان لرستان، منطقه پل دختر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۲۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي همزمان ميانگين هندسي قطر ذرات و آهک خاک با استفاده از داده هاي دورسنجي شده (مطالعه موردي: جنوب غربي استان لرستان، منطقه پل دختر)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آهک خاک
مقاله تجزيه مولفه اصلي
مقاله سنجش از دور
مقاله طبقه بندي نظارت نشده
مقاله ميانگين هندسي قطر ذرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: علوي پناه سيدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميانگين هندسي قطر ذرات و آهک خاک از جمله پارامترهاي مهمي هستند که شناسايي آنها در مديريت خاک نقش مهمي را عهده دار مي باشد. امروزه با ظهور فناوري سنجش از دور، امکان بهره برداري از اين فناوري جهت مطالعه بسياري از ويژگي هاي خاک همچون اندازه هندسي ذرات و آهک خاک با صرف وقت و هزينه کمتري فراهم گشته است. براي مطالعه اين دو خصوصيت خاک در منطقه پل دختر، از داده هاي ماهواره IRS-P6 سنجنده LISS III تاريخ ۱۷شهريور ماه سال ۱۳۸۶ استفاده گرديده است. پس از بدست آوردن تصوير منطقه، تصحيحات لازم بر روي آن انجام گرفت و سپس پردازش هايي شامل: تجزيه مولفه هاي اصلي، شاخص پوشش گياهي با اختلاف نرمال شده، فاصله اقليدسي از خط خاک و طبقه بندي نظارت نشده انجام شد. در نهايت با استفاده از روش نمونه برداري طبقه بندي شده تصادفي و بر اساس ترکيب رنگي مجازي و واحدهاي رنگي يکسان (فتومورفيک) در تصوير اصلي و لايه هاي اطلاعاتي منطقه، ۹۵ نقطه تعيين و از عمق ۵-۰ سانتيمتري سطح خاک نمونه برداري به عمل آمد. با استفاده از روش رگرسيون چند متغيره مشخص شد که مقادير ميانگين هندسي قطر ذرات و آهک سطحي خاک، داراي ارتباط معني داري با باند سبز، با R2 تعديل شده ۷۸/۰ و در باند مادون قرمز نزديک با R2 تعديل شده ۷۷/۰ بوده است. در پايان مشخص گرديد که اين دو پارامتر داراي اثر چشم گيري بر رفتارهاي طيفي خاک منطقه بوده اند و مي توان با استفاده از داده هاي دورسنجي شده و داده هاي کمکي (اطلاعات جانبي)، به بررسي آنها در خاک منطقه پرداخت.