مقاله بررسي هم گرايي بهره وري كل عوامل توليد (TFP) بخش صنعت در استان هاي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۷۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي هم گرايي بهره وري كل عوامل توليد (TFP) بخش صنعت در استان هاي ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادي
مقاله هم گرايي بتا
مقاله هم گرايي سيگما
مقاله هم گرايي بهره وري
مقاله الگوي نيل اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرضيه هم گرايي معتقد است كه اقتصادي با بهره وري پايين تر داراي نيروي بالقوه اي جهت رشد سريع تر مي باشد. به عبارت ديگر اين اقتصاد امكان آن را دارد كه از طريق جذب، قبول و به كارگيري تكنولوژي هاي موجود، رشد اقتصادي سريع تري را تجربه كند.
در اين مطالعه رابطه بين بهره وري كل عوامل توليد بخش صنعت و هم گرايي منطقه اي در استان هاي ايران در دوره ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۱ مورد بررسي قرار گرفته است. سوال اصلي اين مطالعه آنست كه آيا شكاف بين سطوح بهره وري كل عوامل توليد بخش صنعت و زيربخش هاي آن در بين استان هاي كشور، عاملي تعيين كننده براي تشويق هم گرايي و نيل اقتصادي است يا خير؟ از شاخص ديويژيا، به منظور محاسبه بهره وري كل عوامل توليد استفاده و توسط مدل نيل اقتصادي برنارد و جونز و با استفاده از روش داده هاي تابلويي به آزمون فرضيه هم گرايي پرداخته شده است. نتايج آزمون ها نشان مي دهد كه همه صنايع در بين استان ها (شامل كل بخش صنعت و زيربخش هاي آن) شواهدي دال بر هم گرايي در اين دوره نشان مي دهند. هم چنين با استفاده از انحراف معيار بهره وري كل عوامل توليد، هيچ گونه شاهدي دال بر هم گرايي سيگما يافت نشد.