مقاله بررسي هنجارگريزي در شعر شفيعي کدکني (م.سرشک) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۶۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي هنجارگريزي در شعر شفيعي کدکني (م.سرشک)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آشنايي زدايي
مقاله برجسته سازي
مقاله هنجارگريزي
مقاله باستان گرايي
مقاله هنجارگريزي معنايي
مقاله هنجارگريزي واژگاني
مقاله محمدرضا شفيعي کدکني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي قاديکلايي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هنجارگريزي يکي از موثرترين روش هاي برجستگي زبان و آشنايي زدايي در شعر است که بسياري از شاعران از آن بهره برده اند. در شعر معاصر، نيما نقش زيادي در پايه ريزي اين هنجارگريزي ها داشته است و پيروان وي نيز از اين روش بسيار استفاده کرده اند. يکي از شاعراني که از روش هنجارگريزي براي برجسته سازي شعر خود بهره گرفته است، شفيعي کدکني(م.سرشک) است. بررسي هاي به عمل آمده در اين مقاله  نشان مي دهد، شفيعي از روش هنجارگريزي بسيار بهره برده و بدين طريق زبان شعري اش را برجسته نموده است. در شعر وي از انواع مختلف هنجارگريزي استفاده شده، اما اين بهره گيري به صورت يکسان نيست، بلکه در دفترهاي شعري مختلف، تفاوت هايي ديده مي شود، يکي از هنجارگريزي هايي که در شعر شفيعي بسيار ديده مي شود، هنجارگريزي زماني يا باستان گرايي است که بخصوص در «هزاره دوم آهوي کوهي» از بسامد و نمود بالايي برخوردار است. از ديگر هنجارگريزي هايي که در شعر شفيعي بيشتر به کار گرفته شده، هنجارگريزي واژگاني است، وي به ساخت و ايجاد واژه ها و ترکيباتي دست زده است که تاکنون در دايره واژگاني ادب فارسي حضور نداشته اند. از سوي ديگر شفيعي از واژگان محلي و عاميانه و امروزي نيز بسيار استفاده نموده و بدين طريق بر دايره واژگاني شعر خود افزوده است. از ديگر زمينه هاي هنجارگريزي در شعر شفيعي، هنجارگريزي معنايي است، وي از صنايعي چون تشبيه، پارادوکس، حس آميزي، تشخيص، تصويرسازي بسيار  بهره برده است. همچنين استفاده متفاوت از روايت هاي اسطوره اي و تاريخي نيز به آشنايي زدايي شعر وي کمک شاياني کرده است. ساير انوع هنجارگريزي نيز کم و بيش در راستاي برجسته سازي شعر استفاده شده اند.