مقاله بررسي هوازدگي در چوب راش استيله شده با استفاده از طيف سنجي و ميکروسکوپ الکتروني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۴۸ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي هوازدگي در چوب راش استيله شده با استفاده از طيف سنجي و ميکروسکوپ الکتروني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چوب راش
مقاله استيلاسيون
مقاله هوازدگي مصنوعي
مقاله ميكروسكوپ الكتروني (SEM)
مقاله طيف سنجي FTIR
مقاله تغييرات فيزيكي و تغييرات شيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اختري مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: عارف خاني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه چوب راش استيله شده را تحت شرايط هوازدگي مصنوعي (تسريع شده) در زمانهاي ۱۵۰،۰ و ۳۰۰ ساعت قرار داده سپس سطح چوب از نظر تغييرات تركيبات شيميايي با استفاده از طيف سنجي FTIR و از نظر تغييرات ساختاري با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني(SEM)  تجزيه و تحليل شده است . نتايج نشان داد كه هوازدگي بر گروههاي عاملي در سطح چوب تاثير گذاشته و به ساختار پليمري سطح چوب صدماتي وارد كرده و باعث ايجاد تغييرات شيميايي و فيزيكي در چوب شده است. بيشترين تغييرات مربوط به گروههاي عاملي ليگنين و ساختار آروماتيكي آن مي باشد. تصاوير SEM نشان مي دهند كه ظهور تخريب هاي سطحي متناسب با زمان قرار گرفتن در شرايط هوازدگي است و در نهايت استيلاسيون چوب تا حدود زيادي ثبات ابعادي چوب را بالا برده و سطح چوب را در برابر هوازدگي تحت تاثير نور و آب محافظت مي كند.