مقاله بررسي هويت بخشي شهر فيروزآباد در بهسازي و نوسازي بافت تاريخي شهر گور با استفاده از تكنيك SWOT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آمايش محيط از صفحه ۱۲۰ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي هويت بخشي شهر فيروزآباد در بهسازي و نوسازي بافت تاريخي شهر گور با استفاده از تكنيك SWOT
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي شهري
مقاله بهسازي و نوسازي
مقاله بافت تاريخي
مقاله فيروزآباد
مقاله شهر گور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياني اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري سردري فرضعلي
جناب آقای / سرکار خانم: افراسيابي راد محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هويت شهري نشان دهنده فرهنگ شهرنشينان است، بافت فرسوده تاريخي به عنوان هويت و تبلور فرهنگ آن شهر مي باشد. بنابراين، حفظ آن در زمان بهسازي و نوسازي تاکيد مي شود. شهر گور اولين شهر دايره اي ايران در زمان ساسانيان مي باشد، که در حاشيه شهر فيروزآباد کنوني در استان فارس واقع است. هدف از مقاله حاضر مطالعه و بررسي مشکلات و ارايه راه کارها به منظور حفظ و ايجاد هويت براي شهر فيروزآباد از طريق بهسازي و نوسازي بافت فرسوده تاريخي شهر گور مي باشد. در اين مقاله با استفاده از روش توصيفي –  تحليلي و تکنيک سوات(SWOT)  ضمن شناخت و بيان اهميت بافت تاريخي شهر گور، روش هايي را جهت دخالت موثر در بهسازي و نوسازي و حفظ بافت تاريخي شهر فيروزآباد به عنوان يک ميراث و هويتي ماندگار ارايه شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد، اجراي طرح هاي توسعه شهري شهر فيروزآباد بدون توجه به بافت تاريخي شهر گور صورت گرفته است بر اين اساس، رشد و توسعه شهرنشيني، ارايه ايده هاي معماري و شهرسازي بي هويت و افزايش جمعيت شهر فيروزآباد موجب فراموشي در امر بهسازي و نوسازي شهر گور گرديده است، که به تبع آن، عدم استفاده از متخصصين و برنامه ريزان شهري در بافت تاريخي شهر گور هم خود دليلي بر اين وضعيت است. در ادامه تحقيق انواع راه حل ها و اولويت هاي اجرايي متناسب با شرايط محيطي و بافت شهر فيروزآباد مطرح شده است.