مقاله بررسي هويت شهري در بهسازي و نوسازي بافت هاي تاريخي (مطالعه موردي: شهر گور- فيروزآباد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۲۱ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي هويت شهري در بهسازي و نوسازي بافت هاي تاريخي (مطالعه موردي: شهر گور- فيروزآباد)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت شهري
مقاله بهسازي و نوسازي
مقاله بافت تاريخي
مقاله شهر گور
مقاله فيروزآباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياني اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري سردري فرضعلي
جناب آقای / سرکار خانم: افراسيابي راد محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بهسازي و نوسازي شهرها، بافت هاي تاريخي به عنوان هويت و تبلور فرهنگ شهري، مورد تاکيد قرار مي گيرند. هدف از مقاله بررسي هويت شهري در بهسازي و نوسازي بافت هاي تاريخي، مطالعه و بررسي مشکلات و ارايه راهکارها به منظور حفظ و ايجاد هويت براي شهر فيروزآباد از طريق بهسازي و نوسازي بافت تاريخي شهر گور مي باشد. شهر گور اولين شهر دايره اي ايران در زمان ساسانيان است که در حاشيه شهر فيروزآباد کنوني در استان فارس واقع گرديده است. در اين مقاله با استفاده از روش توصيفي – تحليلي سوات SWOT ضمن شناخت و بيان اهميت بافت تاريخي شهر گور، روش هايي را جهت دخالت موثر در بهسازي و نوسازي و حفظ بافت تاريخي شهر گور – فيروزآباد به عنوان يک ميراث و هويتي ماندگار ارائه شده است. نتايج نشان مي دهد اجراي طرح هاي توسعه شهري فيروزآباد بدون توجه به شهر گور صورت گرفته است. بر اين اساس، رشد و توسعه شهرنشيني، ارايه ايده هاي معماري و شهرسازي بي هويت و افزايش جمعيت شهر فيروزآباد موجب فراموشي در امر بهسازي و نوسازي شهر گور شده است.