مقاله بررسي هيدروکليماتولوژي سيلابهاي فراگير حوضه گرگانرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۵- بهار و تابستان ۱۳۸۶ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۴۹ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي هيدروکليماتولوژي سيلابهاي فراگير حوضه گرگانرود
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب و هواشناسي همديدي
مقاله سيلاب
مقاله حوضه گرگانرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شكور علي
جناب آقای / سرکار خانم: خوش اخلاق فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: روشن غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش با استفاده از آمار ۳۳ ساله ايستگاههاي هواشناسي و ايستگاههاي هيدرومتري استان گلستان، نوسانات هيدروکليماتولوژي اين حوضه مثل، بارش، دما، سيلاب مورد مطالعه و شناسايي قرار گرفت. پس از بررسي آماري عناصر آب و هوايي، اين نکته مشخص گرديد که اقليم منطقه در حال تغيير بسوي آب و هوايي گرم و خشکتر مي باشد، که از اثرات اين تغيير مي توان به کاهش بارش، افزايش دما و نيز افزايش شدت بارش و دبي هاي اوج منطقه اشاره نمود. در ادامه با استخراج داده هاي ۵ سيلاب مخرب در حوضه مذکور و با استفاده از تحليل سينوپتيکي، الگوي آغاز و همزمان رخداد اين سيلابها شناسايي و نقشه هاي نمادين در سه تراز سطح دريا، ۸۵۰ و ۷۰۰ هکتوپاسکال براي دوره هاي فوق الذكر اين سيلابها ارايه گرديده است. در نهايت با توجه به تحليل هاي سينوپتيکي مشخص گرديد که سهم مقدار بارشهاي سيلابي در منطقه، متاثر از سامانه هاي واچرخندي، نه تنها از لحاظ مقدار بارش، بلکه از نظر وسعت منطقه، از چرخندها بيشتر مي باشد.