مقاله بررسي هيستوآناتومي حنجره در شتر تک کوهانه بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۷۰۹ تا ۷۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي هيستوآناتومي حنجره در شتر تک کوهانه بالغ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شتر
مقاله حنجره
مقاله هيستوآناتومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي سعادت لو محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري نامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: كيهان منش رعنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه تعداد ۱۰ نمونه حنجره شتر تک کوهانه بالغ مورد بررسي کالبدشناسي و بافت شناسي قرار گرفت. براي رسيدن به اين هدف از روش هاي معمول آناتوميکي و بافت شناسي (با دو روش رنگ آميزي هماتوکسيلين – ائوزين و ورهاف) استفاده شد. همچنين جهت مشخص کردن شکل داخل حنجره از درون آن قالب گچي تهيه گرديد. ميانگين طول و عرض غضروف اپي گلوت به ترتيب برابر ۸٫۲۱±۰٫۲۸ و ۴٫۵۹±۰٫۳۴ سانتي متر، ميانگين طول و عرض ديواره غضروف سپري به ترتيب برابر ۶٫۵۳±۰٫۲۸ و ۶٫۹۹±۰٫۱۵ سانتي متر، ميانگين طول سقف و کف غضروف حلقوي به ترتيب برابر ۶٫۰۶±۰٫۱۷ و ۴٫۵۸±۰٫۲۵ سانتي متر، ميانگين طول سر و طول دسته غضروف هرمي T شکل به ترتيب برابر ۳٫۵۸±۰٫۱۱ و ۳٫۳۵±۰٫۰۵ سانتي متر، ميانگين طول و عرض غضروف شاخي نيز به ترتيب در حدود ۳٫۵۲±۰٫۰۳ و ۱٫۷۳±۰٫۰۴ سانتي متر تعيين گرديد. همچنين مطالعات نشان داد که غضروف اپي گلوت در اين حيوان کشيده و نوک تيز مي باشد. برجستگي حنجره اي در بخش شکمي غضروف سپري وجود ندارد. غضروف ميخي به صورت ظريف و بسيار کوچک در قاعده و طرفين غضروف اپي گلوت و در داخل چين دهليزي وجود دارد. غضروف حلقوي در اين حيوان هم داراي سقف و هم داراي کف ضخيم مي باشد. در داخل حنجره چين هاي دهليزي و صوتي همراه با بطن هاي جانبي وجود دارد. بررسي هاي بافت شناسي نيز نشان داد که غضروف هاي اپي گلوت، شاخي، ميخي و راس هرمي از نوع غضروف الاستيک بوده و غضروف هاي سپري، حلقوي و قاعده هرمي از نوع غضروف شفاف مي باشند. همچنين بافت پوششي مخاطي در تمامي بخش هاي غضروفي از نوع سنگفرشي مطبق غير شاخي است به جز بخش غضروف حلقوي که از نوع استوانه اي شبه مطبق مژه دار مي باشد.