مقاله بررسي هيستولوژيك و هيستوشيميايي لوله گوارش (روده و معده ) ماهي قره برون (Acipenser persicus) در بازه زماني ۲ هفته پس از تخم گشايي (Hatching) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۲۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي هيستولوژيك و هيستوشيميايي لوله گوارش (روده و معده ) ماهي قره برون (Acipenser persicus) در بازه زماني ۲ هفته پس از تخم گشايي (Hatching)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قره برون
مقاله دستگاه گوارش
مقاله معده ،روده
مقاله هيستوشيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خياط زاده جينا
جناب آقای / سرکار خانم: خوش نگاه سميه
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت فر زهره
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي فاطمه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسوني داور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهي خاوياري قره برون  (Acipenser.persicus)بعنوان گونه بومي حوضه جنوبي درياي خزر و دارا بودن بالاترين ميزان صيد و بهره برداري داراي اهميت شيلاتي بسياربوده،لذا مطالعه تغييرات هيستولوژيکي و هيستوشيميايي دستگاه گوارش به منظور بكارگيري روشهايي در جهت تکثير و پرورش اين ماهيان مفيد خواهدبود،چرا كه با تعيين زمان تغذيه مناسب اين ماهي پس از آگاهي از زمان آغاز رشد و نمو لوله گوارش مي توان تا حدودي ازاثرات مواد توكسيك بر جنين ولارو آنها جلوگيري كرد و با كمترين هزينه و كوتاهترين زمان بيشترين محصول رابا ارزش اقتصادي بالاتر توليد نمود.
روش كار: در اين مطالعه جنين ماهي قره برون در محدوده سني ۱۴-۱ روزپس از تخم گشايي (۱-۱۴dph) انتخاب و سپس مطالعات هيستولوژيک و هيستوشيميايي با استفاده از روش هاي ,PAS ,H-E آلسين بلوph 2.5  و  ph 1به منظور مشاهده فرايند جذب کيسه زرده و تغييرات سيستم هضمي انجام شد.
نتايج و بحث: لوله گوارش ماهيان در ابتدا داراي ساختار ساده اي است و توسط مواد زرده اي پر شده است. معده، در روز هفتم پس از تخم گشايي، شامل دو بخش غده اي و غير غده اي ، شکل مي گيرد.در اين تحقيق، با افزايش سن ، حجم معده زياد شده، بخش غده اي نسبت به PAS واکنش مثبت و نسبت به آلسين بلو داراي واكنش منفي بود. بافت اپي تليوم معده در روز ۱۴ داراي سلولهاي استوانه اي شكل بود که احتمالا بدليل حضور مواد موكوسي، به شدت با PAS واكنش مثبت داشتند. روده، از روز اول بعد از تخم گشايي بااپي تليومي استوانه اي قابل تشخيص بود. ذرات ملانين درروده از روز ۱۲ بعد از تخم گشايي حذف شدند. سلولهاي گابلت در ميان سلولهاي استوانه اي، احتمالا بدليل حضور تركيبات موكوپبي ساكاريدي مختلف، در رنگ آميزي با PAS وآلسين بلو واکنش مثبت و شديد داشتند.