مقاله بررسي هيستوپاتولوژيک آبشش و تغييرات سلولي همولنف در ويبريوز تجربي ميگوي پاسفيد (Litopenaeus vannamei) با باکتري ويبريو هاروي (Vibrio harveyi) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۴۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي هيستوپاتولوژيک آبشش و تغييرات سلولي همولنف در ويبريوز تجربي ميگوي پاسفيد (Litopenaeus vannamei) با باکتري ويبريو هاروي (Vibrio harveyi)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبشش
مقاله بوشهر
مقاله ميگوي پاسفيد
مقاله ويبريو هاروي
مقاله همولنف
مقاله هيستوپاتولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهي امين
جناب آقای / سرکار خانم: پيغان رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: دشتيان نسب عقيل
جناب آقای / سرکار خانم: قائدنيا بابك
جناب آقای / سرکار خانم: يگانه وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور بررسي تغييرات هيستوپاتولوژيک آبشش و تغييرات هموسيت کل ميگوي پاسفيد (Litopenaeus vannamei) در ويبريوزيس تجربي بوسيله باکتري Vibrio harveyi انجام گرفت. بدين منظور يک گروه ۳۰ تايي پست لارو ۷۵ روزه مورد آزمايش قرار گرفت. ميگوها بوسيله روش غوطه وري ۳۰ دقيقه اي با غلظت ۱۰۹ سلول باکتري در ميلي ليتر مورد مواجهه قرار گرفتند. نتايج هيستوپاتولوژي آبشش در ميگوهاي در حال مرگ نکروز، چسبندگي لاملاها، ادم، نفوذ هموسيت در فيلامنت هاي آبششي و تجمعات گره اي هموسيت ها با کانون ملانيني شده را نشان دادند. نتايج حاصل از شمارش کل هموسيت ها در ميگوهاي در حال مرگ کاهش معني داري را نسبت به گروه شاهد نشان دادند.