مقاله بررسي وابستگي خواص فيزيکي و مکانيکي آلياژ Cu-20Zn توليد شده از پودر پيش آلياژي به تغييرات جزيي دماي تف جوشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي وابستگي خواص فيزيکي و مکانيکي آلياژ Cu-20Zn توليد شده از پودر پيش آلياژي به تغييرات جزيي دماي تف جوشي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلياژ Cu-20Zn
مقاله متالورژي پودر
مقاله خواص مکانيکي
مقاله پودر پيش آلياژي
مقاله تف جوشي در حضور فاز مايع
مقاله دماي بهينه تف جوشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صباحي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبه مازيار
جناب آقای / سرکار خانم: شادپور شيدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش براي افزايش قابليت کنترل خواص و ترکيب شيميايي در فرآيند توليد آلياژCu-20Zn ، شرايط بهينه توليد اين آلياژ به روش متالورژي پودر مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور پودر برنج پيش آلياژي توليد شده به روش اتميزاسيون آبي با اندازه ذرات ۴۰ الي ۱۰۰ ميکرون تحت فشار ۶۰۰ مگاپاسکال فشرده سازي و سپس نمونه هاي فشرده شده در دماهاي مختلف در محدوده ۸۰۰ الي ۱۰۰۰ درجه سانتي گراد تحت اتمسفر آرگون تف جوشي شدند. نتايج حاصل از آزمايشات چگالي سنجي و تعيين سختي و استحکام ضربه نشان داد که دماي بهينه تف جوشي ۹۳۰ درجه سانتي گراد است. بهبود خواص در دماي بهينه به دليل ايجاد پيوستگي بيشتر بين ذرات و کاهش تعداد حفرات در نتيجه انجام فرآيند تف جوشي در حضور فاز مايع حاصل گرديده است.