مقاله بررسي واكنش ارقام و اندازه هاي مختلف ريزغده هاي سيب زميني به تيمارهاي خواب شكني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۶۳ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي واكنش ارقام و اندازه هاي مختلف ريزغده هاي سيب زميني به تيمارهاي خواب شكني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام سيب زميني
مقاله ريزغده
مقاله تيمار خواب شکني
مقاله سيد جيبرليک
مقاله دي سولفيد کربن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي خالد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: توكل افشاري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور كوتاه كردن دوره خواب ريز غده هاي سيب زميني و قابليت كشت آنها به مدت كمي پس از برداشت، آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي با سه فاكتور و سه تكرار در شركت كشت بافت پيشتاز واقع در شهرستان كرج انجام گرفت. فاكتور اول شامل سه رقم آگريا، مارفونا و بورن، فاكتور دوم شامل سه وزن ريز غده ۰٫۳، ۰٫۷ و ۱٫۵ گرم و فاكتور سوم شامل دو روش خواب شكني با استفاده از اسيد جيبرليك و دي سولفيد كربن و بدون تيمار (شاهد) بودند. نتايج نشان داد كه در ارقام آگريا و مارفونا، اسيد جيبرليك به ترتيب با ميانگين ۷۲ و ۳۵ درصد و كربن دي سولفيد به ترتيب با ميانگين  74و ۴۶ درصد كاهش طول دوره خواب، بيشترين و كمترين تاثير را داشتند. تيمارهاي خواب شكني موجب برداشتن غالبيت انتهايي و افزايش تعداد جوانه در غده شدند. رقم آگريا با ميانگين ۲٫۶۲ جوانه در غده بيشترين تعداد جوانه را داشت. همچنين با افزايش وزن غده طول دوره خواب كاهش و تعداد جوانه در غده افزايش يافت. ميزان پوسيدگي در غده هاي با وزن ۰٫۳ گرم (۴٫۶۳ درصد) بيشتر بود. دي سولفيد كربن موجب افزايش ميزان پوسيدگي به ويژه در غده هاي كوچك شد.