مقاله بررسي واكنش سهامداران بر اثر اعلان سود نقدي هر سهم در شرايط ركود و رونق در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۸۸ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي واكنش سهامداران بر اثر اعلان سود نقدي هر سهم در شرايط ركود و رونق در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده غير عادي
مقاله ركود
مقاله رونق
مقاله اعلان سود نقدي هر سهم
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ملك نژاد محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش تاثير كوتاه مدت اعلان سود نقدي هر سهم را در شرايط ركود و رونق در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار مي دهد. اطلاعات از سالهاي ۱۳۸۲-۱۳۸۳ كه دوران رونق و سالهاي ۱۳۸۴-۱۳۸۵ كه دوران ركود بودند جمع آوري شده است. هدف شناسايي تفاوت بازده غير عادي در شرايط ركود و رونق مي باشد تجزيه و تحليل نتايج از طريق آزمون آماري t استيودنت براي ۸۶ شركت صورت گرفته است. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه سهامداران با اعلان سود نقدي هر سهم در شرايط رونق واكنش منفي و در شرايط ركود واكنش مثبت داشته اند ودر كل سهامداران با اعلان سود نقدي هر سهم واكنش مثبت بيشتري در دوران ركود نسبت به رونق از خود نشان مي دهند. نتايج اين پژوهش با اين تئوري سازگار است كه «سهامداران در دوران ركود اقتصادي نسبت به دوران رونق اقتصادي به سود نقدي سهام توجه و حساسيت بيشتري دارند».