مقاله بررسي واژه شناختي زبان شعر «انتظار» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادبيات پايداري (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۲۱۹ تا ۲۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي واژه شناختي زبان شعر «انتظار»
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر انتظار
مقاله بررسي واژه شناختي
مقاله کارکرد هاي زباني و درون مايه اي
مقاله ژانر ادبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مقدم مهيار
جناب آقای / سرکار خانم: بهراميان زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باور به وجود منجي و رهايي بخش و تشکيل جامعه اي آرماني که الگوهاي معنوي و مينوي بر آن حاکم باشد، در ادبيات آرمان شهري و تعليمي جهان اهميت به سزايي دارد. باور به سوشيانت و نجات دهنده، بخش در خور توجهي از باورهاي ديني، آرماني و مفاهيم فرهنگي را در عرصه هاي فرهنگ و ادبيات ايران پيش از اسلام در برگرفته بود و از زماني که دين اسلام با سرشت فارسي زبانان درآميخت، اين باور بازتابي گسترده در شعر شاعران ادب فارسي بر جاي گذاشت و به ويژه پس از انقلاب، اين مفهوم و رويکرد آن در ادبيات، فراگيرتر شد.
شعر «انتظار» درميان شاعران ايراني که به ويژه از دريچه ديني به تبيين مسايل مي پردازند، جايگاه در خوري دارد و کارکردهاي زباني، درون مايه اي و زيبا شناختي اين شعر به گونه اي است که با باورهاي ديني درآميخته است. اما واقعيت اين است که به سبب جنبه هاي محتوايي-ديني و آرمان انديشي، تاکنون زبان و کارکرد هاي هنري و زيبا شناختي اين شعر کمتر کاويده شده است. از اين رو، هدف اين مقاله، نقد و تحليل و بررسي شعر انتظار، در عرصه ادبيات معاصرِ پس از انقلاب، از ديدگاه زباني و به ويژه پژوهش بسامدي واژگان، تحليل واژه شناختي و کارکردهاي زباني اين گونه شعر و چگونگي پيوند با کارکردهاي درون مايه اي و سرشت آن هاست.