مقاله بررسي واکنش پنبه کاران استان خراسان نسبت به ريسک قيمتي در چارچوب انتظارات عقلايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۶۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي واکنش پنبه کاران استان خراسان نسبت به ريسک قيمتي در چارچوب انتظارات عقلايي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريسک
مقاله واکنش عرضه
مقاله پنبه
مقاله انتظارات عقلايي
مقاله استان خراسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بسكابادي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: شاهنوشي فروشاني ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده رويا
جناب آقای / سرکار خانم: باريكاني الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ريسک يكي از عوامل موثر در عرضه محصولات کشاورزي شناخته شده است. مدلهاي واکنش عرضه، ريسک را به صورت ضمني وارد الگوهاي خود کرده اند. بر همين اساس در مطالعه حاضر مدل واکنش عرضه محصول پنبه درچارچوب انتظارات عقلايي (طي دوره ۱۳۶۵-۱۳۸۵) که عموما شامل ريسک قيمتي مي باشد، بررسي شده است. قيمتهاي انتظاري از مدلهاي اتورگرسيو به دست مي آيند و سپس در قالب يک سيستم معادلات انعکاس مي يابند. سيستم معادلات به کمک روش گشتاورهاي تعميم يافته براورد مي شود.
نتايج نشان داد که تغييرات در ريسک قيمت اثرمنفي بر تغييرات سالانه سطح زيرکشت پنبه در استان خراسان دارد؛ به عبارتي، زماني که ريسک قيمت افزايش مي يابد، مقدار عرضه توسط کشاورزان کاهش پيدا مي كند، يعني پنبه کاران استان خراسان رفتاري عقلايي از خود نشان مي دهند.