مقاله بررسي وجود آشوب در جريان رود در مقياس هاي زماني گوناگون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي منابع آب از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسي وجود آشوب در جريان رود در مقياس هاي زماني گوناگون
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقياس زماني
مقاله جريان رود
مقاله رفتار تصادفي و آشوبي و بعد همبستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شقاقيان محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالب بيدختي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ممکن است گاهي اوقات براي بررسي تاثير جريان در انتقال نقطه اي ته نشست ها، يا انتقال آني آلودگي ها، مجبور به استفاده از تغييرات جريان در مقياس ثانيه اي باشيم. در مقابل، ممکن است گاهي براي برخي طراحي ها نياز به بررسي جريان در مقياس صد سال و يا بيش تر داشته باشيم. شناسايي ويژگي هاي مشترک در مقياس هاي گوناگون زماني و مکاني در رودخانه ها يکي از چالش هاي مهم آبشناسي در سال هاي اخير بوده است. از آنجا که متغيرهاي زيادي بر اين پديده اثر مي گذارند، از اين رو اغلب نگرشي تصادفي به اين پديده بوده و بيش تر مطالعات به اين سمت هدايت شده اند. مطالعات اخير نشان داده اند که با بکارگيري تحليل هاي معين غيرخطي و آشوبي پويا مي توان به گونه تقريبي جريان رود را حاصل از يک گروه فرايند محدود غالب فرض نمود. با صرفنظر کردن از ديدگاه اخير، اين مطالعه سعي در بررسي رفتار فرايند جريان رود در مقياس هاي زماني گوناگون داشته و با تحليل جريان رود آنکوپاگر در چهار مقياس ۱۵ دقيقه اي، ساعتي، روزانه و هفتگي به بررسي مقياس زماني در رفتار فرايند رود مزبور پرداخته است. در اين جا براي مقايسه رفتار رود در مقياس هاي گوناگون از شاخص بعد همبستگي استفاده شده است. تحليل هاي انجام گرفته نشان مي دهند که جريان در مقياس هاي زماني کوچک (۱۵ دقيقه اي) رفتاري کاملا آشوبي، در مقياس هاي زماني بزرگ (هفتگي) رفتار  کاملا تصادفي و در مقياس هاي مياني رفتاري بين اين دو از خود نشان مي دهد.