مقاله بررسي وجود انحصار طبيعي در بازار مخابرات ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۲۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي وجود انحصار طبيعي در بازار مخابرات ايران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار مخابرات
مقاله جمع پذيري
مقاله انحصار طبيعي
مقاله صرفه هاي مقياس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معمارنژاد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: هادي فر داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي ساختار بازار مخابراتي کشور، چگونگي عملکرد آن و ساختار هزينه شرکت هاي مخابراتي با تخمين تابع هزينه اي مناسب و با به کارگيري داده هاي تلفيقي در دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۳ مي پردازد. بازار مخابرات داراي خاصيت جمع پذيري بوده و وارد شدن بنگاه هاي جديد در اين بازار موجب کاهش کارايي مي شود، به همين دليل ساختار انحصاري کنوني کاراتر مي باشد.