مقاله بررسي وجود حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزيابي مدل هايي که حافظه بلندمدت را در نظر مي گيرند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1389 در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه 173 تا 186 منتشر شده است.
نام: بررسي وجود حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزيابي مدل هايي که حافظه بلندمدت را در نظر مي گيرند
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظه بلندمدت
مقاله پيش بيني
مقاله بازده سهام
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعرايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ثنايي اعلم محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي دهه گذشته، فرآيندهاي با حافظه بلند مدت، بخش مهمي از تجزيه و تحليل سري هاي زماني را به خود اختصاص داده اند. وجود حافظه بلند مدت در بازده دارايي ها کاربردهاي مهمي در بررسي کارايي بازار، قيمت گذاري اوراق مشتقه و انتخاب سبد دارايي دارد. در اين تحقيق، ابتدا وجود حافظه بلند مدت در سري زماني بازده و نوسانهاي شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بررسي شده است. نتايج آزمون هاي آماري، وجود حافظه بلندمدت را در بازده و نوسانهاي شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا سطح اطمينان بالايي تاييد مي کنند. در ادامه، دقت پيش بيني مدل هايي که ويژگي حافظه بلندمدت را در نظر نمي گيرند،ARMA  و GARCH، با مدل هاي مشابهي که اين ويژگي را درنظر مي گيرند،ARFIMA  و FIGARCH، به روش پنجره غلتان در بازه هاي زماني مختلف مقايسه شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد مدل نسبتا ساده ARMA، در مقايسه با ساير مدل ها، بهتر مي تواند بازده يک روز بعد شاخص را پيش بيني کند؛ اما در پيش بيني بازده شاخص براي دوره هاي هفتگي، ماهانه، فصلي و شش ماهه، مدل FIGARCH همواره پيش بيني هاي دقيقتري ارايه کرده است.