مقاله بررسي وجود روند در بارش سالانه استان همدان با استفاده از روش من کندال (گزارش كوتاه علمي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۶۳ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي وجود روند در بارش سالانه استان همدان با استفاده از روش من کندال (گزارش كوتاه علمي)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله من کندال
مقاله روند
مقاله بارش
مقاله تغيير اقليم
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: معروفي صفر
جناب آقای / سرکار خانم: سبزي پرور علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: مريانجي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي روند تغيير بارش در سطح استان همدان با در نظر گرفتن تغييرات زماني و مكاني آن و تعيين مناطقي كه اين تغييرات حداكثر بوده، جهت مديريت بلندمدت منابع آب منطقه مي باشد. در اين بررسي بارش سالانه ۲۳ ايستگاه که به طور تقريبا يکساني در سطح استان همدان قرار داشتند، از سال ۱۳۸۵-۱۳۶۱ توسط روش من کندال مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان دادند که در ۳ ايستگاه آغاجانبلاغي، تويسرکان و قهاوند روند معني دار افزايشي (در سطح ۵ درصد) وجود داشته و در بقيه موارد اغلب حالت ايستا بوده و در مواردي نيز در ايستگاه ها با وجود مشاهده نشدن روند معني دار، روندهاي افزايشي و کاهشي محسوسي وجود داشته است. هم چنين در تمام ايستگاه ها چندين تغيير ناگهاني در متوسط بارش سالانه مشاهده شده که بيانگر نوسان اقليم منطقه است. اين نتايج متفاوت، تغيير نامنظم مکاني بارش را نشان مي دهند. بنابراين بررسي هاي جامع بيشتري لازم مي باشد. استفاده از ايستگاه هاي بيشتر، داده هاي بارش دراز مدت تر و کاربرد روش هاي مورد نظر بر اساس خصوصيات دماي منطقه مي تواند در جهت تعيين تغيير اقليم منطقه موثر باشد.