مقاله بررسي وضعيت آموزش ايمپلنت در دوره قبل از دکترا در دانشکده هاي دندانپزشکي دنيا، سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۵۲ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت آموزش ايمپلنت در دوره قبل از دکترا در دانشکده هاي دندانپزشکي دنيا، سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش دندانپزشکي ايمپلنت
مقاله کوريکولوم آموزشي دندانپزشکي قبل از دکتري
مقاله ايمپلنت دنداني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آتش رزم پارسا
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمانيا رعنا
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به آن که کوريکولوم آموزشي ايمپلنت در دروه قبل از دکتري در دانشکده هاي دندانپزشکي ايران به صورت مستقل تدريس نمي شود و از طرفي موفقيت هاي شناخته شده درمان ايمپلنت و تقاضاي روز افزون براي آن و همچنين مشاهده ايجاد کوريکولوم آموزشي ايمپلنت در بعضي کشورها، و مشخص نبودن وضعيت کامل آموزش آن در دنيا اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت کوريکولوم آموزشي ايمپلنت در دوره قبل از دکتري دانشکده هاي دندانپزشکي جهان در سال ۱۳۸۷ صورت پذيرفت.
موادو روش ها: اين تحقيق با طراحي Cross-Sectional انجام گرفت. ليست بهنگام کليه دانشکده هاي دندانپزشکي جهان و دانشکده هاي دندانپزشکي ايران تهيه و تعداد ۱۳۵ دانشکده به صورت تصادفي انتخاب شد. نحوه آموزش دوره ايمپلنت در دوره قبل از دکتري با پرسشنامه اي حاوي ۱۷ سوال ۴ تا ۵ گزينه اي براي کشورهاي جهان از طريق پست الکترونيک و داخل کشور با پست ارسال و جمع آوري اطلاعات گرديد. در پرسشنامه وجود يا عدم وجود اين دوره، نسبت استاد به دانشجو، محتوي دروس تئوري و عملي، کتب مرجع، انواع درمان پروتز متکي بر ايمپلنت و غيره… بررسي و ثبت گرديد و با آماره توصيفي آناليز شد.
يافته ها: از ۱۳۵ دانشکده دندانپزشکي مورد مطالعه تعداد ۷۹ دانشکده به پرسشنامه پاسخ دادند. ۸۵٫۱ درصد دوره ايمپلنت را برگزار مي کنند آموزش تئوري ايمپلنت در ۱۰۰ درصد آنها و آموزش عملي در ۴۹ درصد ارايه مي گردد. از دانشکده هاي داراي آموزش عملي ايمپلنت در ۶۵درصد مراحل پروتزي و ۲۸ درصد مراحل جراحي توسط دانشجويان انجام مي شود. دانشکده هايي که سابقه طولاني تري در آموزش ايمپلنت قبل از دکتري دارند دروس تئوري و عملي را باهم برگزار مي کنند.
نتيجه گيري و توصيه: آموزش ايمپلنت قبل ازدکترا در دانشکده هاي دنيا جدي تلقي شده و فراگير است. لحاظ نمودن اين دوره در دانشکده هاي دندانپزشکي مقطع دکتري عمومي را توصيه مي نمايد.