مقاله بررسي وضعيت ابتلا به بيماري توكسوپلاسموزيس در نيمه اول بارداري در مادران باردار شهرستان كامياران در سال ۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۷۲ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت ابتلا به بيماري توكسوپلاسموزيس در نيمه اول بارداري در مادران باردار شهرستان كامياران در سال ۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توكسوپلاسموزيس
مقاله زنان باردار
مقاله IgM؛ IgG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرويزپور فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي قاسم لو سايه
جناب آقای / سرکار خانم: حسني صباح
جناب آقای / سرکار خانم: الفتي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني افشين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: غريبي فردين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: توكسوپلاسموزيس نوعي بيماري عفوني است كه در نتيجه عفونت با يك انگل داخل سلولي اجباري به نام توكسوپلاسما گوندي (Toxoplasma gondii) به وجود مي آيد. ابتلا مادران باردار خصوصا در سه ماهه اول بارداري مي تواند منجر به عوارض جنيني خطرناكي گردد كه با اطلاع از اين عفونت مي توان بوسيله اتخاذ استراتژي درمان مناسب و يا سقط جنين، از ناتواني طولاني مدت نوزاد جلوگيري كرد.
روش بررسي: اين مطالعه كه بصورت توصيفي – تحليلي و به منظور تعيين شيوع آنتي باديهاي IgM و IgG ضد توكسوپلاسما گوندي انجام گرفت. از ۲۰۱ نفر مادر باردار مراجعه كننده به آزمايشگاه مركز بهداشت كامياران كه در نيمه اول بارداري قرار داشتند نمونه گيري شد و به روش ELISA مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: در اين تحقيق، ۲۴ نفر (%۱۲) IgM مثبت، ۵۴ نفر IgG (%27) مثبت و ۳۳ نفر (%۱۶٫۵) از آنها هم IgM و هم IgG مثبت بودند. در كل %۵۵ از مادران باردار داراي سطح سرمي IgM يا IgG يا هر دو مثبت بودند. نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان مي دهد كه بين سطح سرمي  IgMو IgG و سطح تحصيلات ارتباط آماري معني داري وجود دارد (P=0.035). اما بين شغل، تماس با گربه، نگهداري حيوانات اهلي غيرگربه، مصرف ميوه و سبزيجات نشسته، گوشت خام و شير خام و ابتلا به توكسوپلاسموزيس رابطه معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي آنتي بادي ضدتوكسوپلاسما گوندي در مادران باردار در اين مطالعه، ضرورت انجام تست تشخيص توكسوپلاسموزيس در دوران بارداري را نشان مي دهد تا از بروز عوارض اين بيماري در جنين، جلوگيري كرد يا بموقع نوزاد مبتلا را درمان نمود.