مقاله بررسي وضعيت اقتصادي، اجتماعي و خانوادگي زنان روسپي در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت اقتصادي، اجتماعي و خانوادگي زنان روسپي در شهر تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان روسپي
مقاله مصرف مواد مخدر
مقاله وضعيت اقتصادي
مقاله وضعيت اجتماعي
مقاله وضعيت خانوادگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي بهشته
جناب آقای / سرکار خانم: رنجگر بايرامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي اين مطالعه، بررسي وضعيت اقتصادي، اجتماعي و خانوادگي زنان روسپي در شهر تهران است. نمونه پژوهش، شامل ۱۰۵ زن روسپي است كه با روش تصادفي ساده و با پرسشنامه محقق ساخته، مورد سنجش قرار گرفتند. تحليل نتايج نشان مي دهد كه اكثر آزمودني ها در دامنه سني ۱۹-۱۲ سال قرار دارند، مجرد و بيكار و مصرف کننده مواد مخدر هستند، به كتابهاي عشقي علاقه دارند و اوقات فراغت خود را به صورت تفريح مي گذرانند، معمولا پايبند مذهب نيستند، سابقه محكوميت دارند و علت ارتكاب جرم خود را كمبود محبت و اشكال در روابط خانوادگي مي دانند.