مقاله بررسي وضعيت انتشار و استناد به مقالات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در نمايه نامه هاي استنادي تامسون (ISI) در سال هاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت انتشار و استناد به مقالات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در نمايه نامه هاي استنادي تامسون (ISI) در سال هاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آس اس آي
مقاله نمايه استنادي علوم
مقاله دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
مقاله مقالات
مقاله وضعيت انتشار
مقاله وضعيت استناد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه بداغي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: شكفته مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ميزان توليدات علمي نمايه شده در پايگاه هاي اطلاعاتي معتبر نظير ISI (نمايه نامه هاي استنادي تامسون) از ملاك هاي مهم رتبه بندي دانشگاه هاست و انتشار توليدات علمي در اين پايگاه ها باعث افزايش رويت پذيري و افزايش استناد به آنها نيز مي شود. در اين مقاله، وضعيت انتشار و استناد به مقالات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي طي سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ ارايه گرديده است.
روش بررسي: اين مطالعه يك مطالعه علم سنجي است كه به روش توصيفي انجام شد و در آن كليه مقالات منتسب به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي كه در نمايه هاي استنادي ISI در سال هاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ منتشر شده بودند، تحت بررسي قرار گرفتند. يافته ها با بهره گيري از آمار توصيفي ارايه گرديدند.
يافته ها: در كل ۱۴۳۱ مقاله بين سال هاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ منتشر شد. انتشار مقالات رشد صعودي داشت و اين رشد در سال ۲۰۰۷ به صورت جهشي بود. بيشترين مقالات در دو نشريه American Journal of Gastroenterology وJournal of Endourology ، هر يك ۳۵ مقاله (۲٫۵ درصد)، منتشر شده بود. تمامي مقالات به زبان انگليسي و بيشترشان (۱۴ درصد) در زمينه فارماكولوژي بودند. در ۷۰ درصد مقالات، محققان دانشگاه نويسنده اول بودند. بيشترين ميزان استناد مربوط به مقالات سال ۲۰۰۶ بود. از نظر شاخص هرش، مقالات ۲۰۰۳ بيشترين رقم را داشت. منحني استناد به مقالات نيز روند رو به رشدي را نشان مي داد.
نتيجه گيري: افزايش انتشار و استناد به مقالات در سال هاي اخير نشان دهنده رشد كمي و كيفي مقالات مذكور است كه احتمالا مي تواند ناشي از سياست هاي حمايتي و تشويقي دانشگاه از محققان باشد.